• 5 jaar met veel plezier naar onze Panasonic LCD t.v. gekeken. Nu valt steeds het beeld enkele seconden uit, waarna het weer terugkeerd. De software heeft onlangs een update gehad, maar het probleem blijft. Onze reparateur weet het ook niet.

    Gesteld op 6-1-2016 om 23:53 in forum Panasonic TX-L32V10E Misbruik melden
    • Probeer even de methode welke hier net onder is genoemd. Haal anders eens een hele nacht de spanning van het toestel. Werkt dat niet, dan zal onderzoek nodig zijn.

      Mvg. Willem. Geantwoord op 7-1-2016 om 19:45

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info