• Kan de Panasonic TX-32LX70F bij het inschakelen ook direct een HDMI ingang kiezen i.p.v. analoge TV tuner

    Gesteld op 15-7-2011 om 12:25 in forum Panasonic TX-32LX70F Misbruik melden
    • Dit kan, heb ik gisteren ontdekt! Je drukt op de -/V toets op je televisietoestel, en je drukt tegelijkertijd drie maal na elkaar op de AV toets OP JE AFTANDSBEDIENING, niet op het televisietoestel. Je komt dan in het "hotel menu" terecht, waar je bij het eerste item het hotel menu moet inschakelen, en bij het tweede item de ingang kan kiezen waarmee het toestel moet opstarten. Blijf van de twee laatste keuzes af, omdat die je toestel en/of afstandsbediening kunnen blokkeren! Geantwoord op 25-10-2012 om 20:41

      Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info