• Beste, ik heb hetzelfde probleem en vind vier condensatoren op de printplaat. Eén van 330µF (35v) , één van 100µF (35v) en twee van 10µF (400v). Jullie spreken van 3µF. Bedoelen jullie 3F en is het bijgevolg die van 330µF die ik moet vervangen?

    Gesteld op 16-11-2018 om 11:56 in forum Panasonic SD-255 Misbruik melden
    • op pcb B, dit is de printplaat waar de motor aan gekoppeld is, staat een grote blauw condensor SSE SMPA 3uF +/-5% 450VAC 50/60 Hz. Deze heb ik vervangen door een kleine model met dezelfde waarden. Een bijkomend gaatje geboord en wat mask afgekrabd om te kunnen solderen. Dit werd uitgevoerd op een model SD257, maar een schema van SD253 ziet er precies gelijk uit dus een SD255 zal ook wel zo zijn. Geantwoord op 16-11-2018 om 13:01

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info