• Geachte heer, mevrouw.
  Al een 10-tal jaren bak ik zelf brood, sinds maart 2016 met de SD-ZB2502. Altijd heb ik goede resultaten gehad, maar sinds een drietal maanden niet meer: de bovenkant van het brood is niet meer glad, maar lijkt opengebarsten. Ook het rijzen is minder.
  Wat kan er aan de hand zijn: mijn recept is steeds gelijk gebleven, de leverancier van het meel ook. De gedroogde gist is nog 2 jaar houdbaar.
  Ik hoop dat u een suggestie kunt geven om dit op te lossen.
  Vriendelijke groet,
  Cees van Oudheusden

  Gesteld op 2-2-2017 om 16:54 in forum Panasonic SD-255 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info