Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/208
Pagina verder
VQT3N61-1
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der
Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.
Bedienungsanleitung
für erweiterte Funktionen
Digital-Kamera
Model Nr. DMC-G3
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • he maak ik een video met mijn panasonic lumix dmc g3?
  Gesteld op 13-10-2019 om 11:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • in de handleiding staat dat er maximaal een 64GB SD kaart kan worden gebruikt. Is dit nog altijd zo, of kan er in 2019 n Chr. een SD kaart met een hogere capaciteit (128GB 256GB 512GB) in.
  Pierre Gesteld op 2-1-2019 om 01:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb de zelfontspanner in geschakeld en weet nu niet meer hoe ik hem moet uitzetten, zodat ik weer gewoon foto's kan nemen...help! Gesteld op 9-12-2016 om 10:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Zet de camera aan. Kies het Q-menu. Kies in het menu de "aandrijfmode" voor het icoontje met de afbeelding van de "zelfontspanner". Ga 3 posities naar links, naar de positie voor enkele opname. Probleem is opgelost.
   Succes, John. Geantwoord op 9-12-2016 om 13:01

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic Lumix DMC-G3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic Lumix DMC-G3 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 12,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info