Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
Overige
- 156 -
Overige
Aantal mogelijke beelden en beschikbare
opnametijd
Het aantal mogelijke opnamen en de opnametijd zijn correct bij benadering. (Ze wijzigen
afhankelijk van de opnamecondities en het kaarttype.)
Het aantal mogelijke opnamen en de beschikbare opnametijd variëren afhankelijk van de
onderwerpen.
Aantal opnamen
Aspectratio X
Beeldgrootte
() () ()
Kwaliteit A A A A
Ingebouwd
geheugen
(Ongeveer 40 MB)
6 12 8 18 13 26 28 54
Kaart
32 MB
3 8 5 11 8 161835
64 MB
8 17122418353773
128 MB 17 35 25 50 37 72 77 145
256 MB
35 70 50 98 73 140 150 290
512 MB
70 135 99 195 145 280 300 580
1GB 140 280 200 390 290 560 600 1160
2GB
290 560 400 790 590 1130 1220 2360
4GB
570 1110 800 1560 1170 2230 2410 4640
6GB
860 1690 1220 2380 1780 3390 3660 7050
8GB
1160 2270 1630 3180 2380 4540 4910 9440
12 GB
1750 3420 2460 4810 3590 6860 7400 14240
16 GB
2340 4570 3290 6410 4790 9150 9880 19000
32 GB
4690 9170 6600 12870 9620 18350 19820 38120
156

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een vlek in het beeldscherm van mijn panasonic lumix DMC-FX40.
  Het toestel is van augustus 2009.
  Op de foto's is het ook te zien.
  Wat kan ik hieraan doen ?
  Graag een reactie van U, vriendelijke groet Th. van Mil
  thvanmil@kabelfoon.nl Gesteld op 18-3-2012 om 17:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic Lumix DMC-FX40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic Lumix DMC-FX40 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 22,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info