• Heb Dect modelnr: KX-TGA682EX met 2e handset gekoppeld met basis station
  Deze handleiding geeft info voor diverse typen dect maar niet voor bovenstaand model nr.
  Het probleem wat niet beschreven is in de handleiding is;
  Handsets gaan automatisch uit (geen scherm, niets meer.
  Aanzetten door aan en uit button ingedrukt te houden haalt niets uit even aan en dan gelijk weer uit. Hierover staat niets beschreven in de handleiding.
  Wat moet ik nu doen????
  Er zitten nieuwe accu's in, dus compleet opgeladen.
  Maar nog niets
  Wie kan mij verder helpen?

  Gesteld op 26-10-2021 om 17:50 in forum Panasonic KX-TG6821 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info