• waarom werkt de berichten teller niet als er een voicemail is achter gelaten...

    Gesteld op 4-3-2020 om 11:44 in forum Panasonic KX-TG6821 Misbruik melden
    • Jammer genoeg heb ik hier het antwoord ook nog niet op gekregen. Ik veranderde van Telenet naar een andere internet provider en ik heb de indruk dat het sindsdien is dat ik geen lampje meer zie branden als er een bericht wordt ingesproken. Dit was bij Telenet wel te zien. Orange zegt me nu dat mijn toestel hiervoor niet geschikt is. Doch waarom staat er dan een berichtenteller op? Geantwoord op 4-3-2020 om 15:47

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info