Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/38
Pagina verder
36
SQT1155 (FRE)
Série
Caméra secondaire
Adaptateur secteur
Informations pour votre sécurité
Dimensions :
Séries /
68,0 mm (L)k78 mm (H)k163 mm (P)
(Incluant les parties en saillie)
Séries
65,0 mm (L)k73 mm (H)k139 mm (P)
(Incluant les parties en saillie)
[avec batterie (fournie)] :
65,0 mm (L)k73 mm (H)k141 mm (P)
(Incluant les parties en saillie)
Poids :
Approx. 403 g
[sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]
Environ 405 g
[sans batterie (fournie)]
/
Approx. 396 g
[sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]
/
Approx. 351 g
[sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]
Approx. 352 g
[sans batterie (fournie)]
Poids pendant l’utilisation :
Approx. 448 g
[avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]
Approx. 448 g
[avec batterie (fournie)]
/
Approx. 441 g
[avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]
/
Approx. 396 g
[avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]
Environ 395 g
[avec batterie (fournie)]
Température de fonctionnement :
0 oCà40oC
WXF990
VX980
WXF990
WXF990M
VXF990
VX980 VX989
VX980M
WXF990
WXF990M
VXF990
VX980
VX989
VX980M
Humidité relative de fonctionnement :
10%RH à 80%RH
Durée d’autonomie de la batterie :
Voir page 11
Émetteur de liaison sans fil :
Norme d’observation; IEEE802.11b/g/n
Fréquence utilisée;
Fréquence centrale 2412 MHz à 2462 MHz
[11 canaux]
Méthode de cryptage; WPA™/WPA2™/WEP
conforme à Wi-Fi
Méthode d’accès; Mode à infrastructures
Capteur d’images :
1/4 capteur d’image (1/4z) type 1MOS
Tota l; 5270 K
Objectif :
F2.2
Longueur focale;
3,54 mm
équivalent à 35 mm (Image animée);
37,2 mm
Distance de mise au point minimum;
Environ 30 cm
Source d’alimentation :
Secteur 110 V à 240 V, 50/60 Hz
Entrée secteur :
0,25 A
Sortie CC :
CC 5,0 V, 1,8 A
Dimensions :
66,4 mm (L)k78,8 mm (H)k31 mm (P)
Poids :
Environ 65 g
WXF990
Simplified-HC-WXF990&VXF990&VX980_EG-SQT1155_fre.book 36 ページ 2015年12月21日 月曜日 午後4時46分
36

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • met extern microfoon krijg ik een zoem toon Hoe los ik dit op Gesteld op 28-1-2018 om 17:25

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Mij is niet duidelijk hoe ik schakel tussen het intern geheugen van de camera en de SDXC-geheugenkaart. De handleiding geeft aan dat ik via het display het menu 'Kies Medium' moet gebruiken, maar dat krijg ik niet gevonden. Mijn toestel is een Panasonic HC-VXF990. Gesteld op 23-3-2017 om 09:18

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-VXF990 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-VXF990 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 3,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info