Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
49
Sonstiges
(GER) SQT0537
Zubehörsystem für Digital-Kamera
¢1 Der Netzadapter (Sonderzubehör) kann nur mit dem entsprechenden DC-Koppler von
Panasonic (Sonderzubehör) verwendet werden. Der Netzadapter (Sonderzubehör) kann
nicht allein verwendet werden.
¢2 Verwenden Sie ihn, wenn das angebrachte Objektiv den Stativsockel berührt.
Die Produktnummern beziehen sich auf den Stand von Januar 2015. Änderungen sind
vorbehalten.
Bestimmtes Sonderzubehör ist in einigen Ländern unter Umständen nicht erhältlich.
HINWEIS: Das Zubehör und/oder die Modellnummern können zwischen den einzelnen
Ländern variieren. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.
Für Sonderzubehör in Bezug auf das Objektiv, wie kompatible Objektive und Filter, siehe in den
Katalogen/auf den Internetseiten, usw.
Beschreibung Zubehör#
Akkupack DMW-BLH7
Netzadapter
¢1
DMW-AC10
DC-Koppler
¢1
DMW-DCC15
Kameradeckel DMW-BDC1
Stativadapter
¢2
DMW-TA1
USB-Anschlusskabel DMW-USBC1
AV-Kabel DMW-AVC1
Anschlussadapter DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
DMC-GF7KEG-SQT0537_ger.book 49 ページ 2015年1月6日 火曜日 午前9時27
49

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-GF7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-GF7 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info