Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
VQT3E98 (GER)
46
Wechselobjektiv (H-H014)
“LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.”
Brennweite: f=14 mm
(Kleinbild-Äquivalent: 28 mm)
Blende: 7 Blendenlamellen/runde Irisblendenöffnung
Blendenskala: F2.5
Minimale Blende: F22
Objektivaufbau: 6 Elemente in 5 Gruppen (3 asphärische Linsen)
Schärfebereich: 0,18 m bis (von der Bezugslinie für Fokusentfernung)
Maximale Vergrößerung:0,1k (Kleinbild-Äquivalent: 0,2k)
Optischer
Bildstabilisator: Nicht vorhanden
[O.I.S.] Schalter: Nicht vorhanden
Objektivbajonett: “Micro Four Thirds Mount”
Bildwinkel: 75x
Filterdurchmesser: 46 mm
Max. Durchmesser: Ca. 55,5 mm
Gesamtlänge: Ca. 20,5 mm
(vom vorderen Objektivende bis zum Ende des
Objektivbajonetts)
Gewicht: Ca. 55 g
DMC-GF2EG-VQT3E98_ger.book 46 ページ 2010年11月24日 水曜日 午後4時21分
46

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-GF2W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-GF2W in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 11,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Panasonic DMC-GF2W

Panasonic DMC-GF2W Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 48 pagina's

Panasonic DMC-GF2W Gebruiksaanwijzing - English - 218 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info