Taal Documenttype Pagina's
English Gebruiksaanwijzing 1 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Betreft energiemeter model PM 300.
  Ik heb problemen met de juiste weergave van spanning en vermogen. Als ik het apparaat in het stopcontact steek dan geeft hij wel heel rare spanningen aan. Soms 101 volt, dan weer 319 volt. Het vermogen dat weergegeven wordt klopt al helemaal niet en tijdens het meten loopt de weergave op naar zeer hoge waarden tot boven de 6000 W. Het verbruik voor een koelkast in een dag gaat dan tot boven de 5 kWh. Dat kan dus niet goed zijn. Is het apparaat op een of ander manier te resetten. De batterijen even er uit en dan weer er in helpt niet. Is er een Nederlandse handleiding. Het apparaat heeft in het verleden wel goed gewerkt.
  Kunt u me verder helpen?

  Groet Wim van den Broek Gesteld op 23-1-2014 om 09:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: PROmax PM-300 POWER METER

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info