709653

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/335
Pagina verder
........................................................................................................... 6
.................................................................................................................... 6
3. Get started ................................................................................................................................ 9
3.1. Quick Look .......................................................................................................................... 9
3.1.1. ColorOS 6.0 Features ............................................................................................... 9
3.1.2. Sleep/Wake Button ............................................................................................. 12
3.1.3. Menu, Home, and Return Buttons ...................................................................... 14
3.1.4. Volume Buttons ................................................................................................... 17
3.1.5. Micro-USB Port .................................................................................................... 19
3.1.6. Headset Jack ........................................................................................................ 20
3.1.7. SIM and SD Cards ................................................................................................ 20
3.1.8. Accessories that Came with OPPO Phone ........................................................... 21
3.1.9. Charging the Battery ........................................................................................... 23
3.1.10. Gesture & Motion ............................................................................................... 24
3.1.11. Key Combinations ................................................................................................ 28
3.1.12. Status Icons ......................................................................................................... 30
3.2. Configuration Settings ............................................................................................. 32
3.2.1. Fingerprint, Face and Passcode ........................................................................... 32
3.2.2. Set Up Other Mail and Calendar Accounts .......................................................... 41
3.2.3. Transfer Data from the Old Phone to OPPO Smartphone ................................... 41
3.2.4. Date and Time ..................................................................................................... 46
3.2.5. Language and Region .......................................................................................... 49
3.2.6. Connect to the Internet ....................................................................................... 50
3.2.7. Dual SIM & Cellular Network .............................................................................. 51
4. What's new in ColorOS 6.0 ...................................................................................................... 53
4.1 Control Center ......................................................................................................... 53
4.2 Notification Center .................................................................................................. 53
4.2 Volume Setting Look ............................................................................................... 54
4.3 Riding Mode ............................................................................................................ 56
4.4 Game Space 2.0 ....................................................................................................... 57
4.5 New Look on Apps ................................................................................................... 63
4.6 Bigger Fonts, Enough Spacing ................................................................................. 63
4.7 Smart & Convenient has Been Divided Into Smart Service and Convenience Aid .. 64
4.8 Added 2 Options on your Preferred Key Layout on the Navigation Keys ................ 65
4.9 A More Organized Photo Album ............................................................................. 66
4.10 Take Screenshot Without Disturbing your Game .................................................... 67
4.11 Added Home Screen Mode ..................................................................................... 67
4.12 Static and Live Wallpaper ........................................................................................ 68
4.13 VOOC 3.0 ................................................................................................................. 69
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Oppo-Reno-Z

Zoeken resetten

  • De stappenteller van mijn Oppo Reno-Z doet het ineens niet meer. Moet er misschien na een bepaalde tijd betaald worden voor het gebruik? Gesteld op 4-4-2023 om 18:30

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De beltoon op mijn Oppo Reno Z doet het niet, heb al bij instellingen gekeken en alles staat goed ingesteld. Gesteld op 10-5-2020 om 19:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oppo Reno Z bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oppo Reno Z in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 54,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oppo Reno Z

Oppo Reno Z Snelstart handleiding - Nederlands - 1 pagina's

Oppo Reno Z Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 342 pagina's

Oppo Reno Z Snelstart handleiding - Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanõl, Polski - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info