Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
Pagina 1 van 42
Aanvullende vragen en antwoorden
Log in op uw account via deze link 2
Update uw OPPO-smartphone 2
Update uw OPPO-telefoon draadloos 2
Update met SD-kaart (herstelupdate) 3
Update met de hulp van het lokale OPPO Service Center 5
Hoe voeg je een Google Account op je OPPO-telefoon toe? 6
Hoe synchroniseer ik mijn apps met mijn Google-account op een OPPO Phone? 6
Kan ik het lettertype en -grootte op mijn telefoon wijzigen? 6
Wijzig het lettertype 6
Als uw telefoon niet kan worden ingeschakeld, een zwart scherm of bevroren scherm heeft 7
Optimaliseer uw telefoon 7
Als uw telefoon achterblijft, niet soepel loopt of een vertraagde reactie heeft 8
Ervaar de Touch of Magic met de Verborgen Vinger afdruk ontgrendelen 2.0 11
Uw OPPO-telefoon back-uppen 12
Gegevens van een oude telefoon overzetten naar de OPPO-smartphone 14
Als uw OPPO-smartphone niet koppelt met andere Bluetooth-apparaten 16
Als u Wifi of Bluetooth niet op uw OPPO-smartphone kunt inschakelen 18
Hoe u het batterij leven kunt verlengen op uw OPPO-smartphone 19
Gegevens op uw telefoon herstellen 25
Als de camera niet kan worden geopend, vastloopt of ....... .....
een zwart scherm wordt weergegeven 28
Als u Bluetooth-tethering niet kunt gebruiken 29
Als het geluid niet duidelijk is tijdens een telefoongesprek 30
Wat te doen als WhatsApp niet goed werkt of niet snel reageert ? 32
Hoe automatische correctie in of uit te schakelen? 33
Scan en optimaliseer de telefoon 34
Hoe kan ik berichten Informatie verbergen op mijn LockScreen? 34
Hoe herstel ik verwijderde foto's of video's? 35
Wat te doen als mijn telefoon PUK-vergrendeld is? 36
Wat is het verschil tussen Software-Upgrade, Update en Patch? 36
Wat is een simkaart en wat wordt er in de simkaart opgeslagen? 37
Wat is cache en moet ik cache op mijn telefoon wissen? 38
Verklaring van verantwoordelijkheden met betrekking tot internationale garantieservice 39
Garantiebeleid 40
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Er staan op 1 telefoons 2 agenda's open en door elkaar op het scherm. Wat moet je instellen, zodat deze 2 agenda's los staan van elkaar, nu lopen alle afspraken door elkaar heen
    Gesteld op 29-4-2021 om 14:31

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oppo Reno 4 Pro bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oppo Reno 4 Pro in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oppo Reno 4 Pro

Oppo Reno 4 Pro Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 113 pagina's

Oppo Reno 4 Pro Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 166 pagina's

Oppo Reno 4 Pro Gebruiksaanwijzing - English - 245 pagina's

Oppo Reno 4 Pro Gebruiksaanwijzing - Français - 243 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info