Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/245
Pagina verder
ColorOS 7.1 User Guide
Here is everything you need to know about ColorOS 7.1
The demonstrated contents (including but not limited to
UI, wallpapers) are only references. The features may
vary by different models and regions. Please refer to the
actual product.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe installeer ik gezichtsherkenning op mijn oppo a72 Gesteld op 9-4-2022 om 19:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan de selfie camera niet gebruiken...
  Als ik op het tekentje druk om de camera om de camera om te draaien komt er een zwart-wit filter over de achtercamera heen. Als ik in bijvoorbeeld Snapchat zit, staat er geneens meer een tekentje om me camera om te draaien...
  Kan iemand mij helpen? Gesteld op 1-2-2022 om 23:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is dit bij Oppo 72 ook mogelijk?

  Bij inkomende meldingen of oproepen kan de telefoon ook een lichtsignaal geven. Als iemand opbelt, knippert er een fel lampje op het toestel. Gesteld op 16-1-2022 om 15:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe verwijder ik gebelde nummer om doorkiesnummer in te voeren Gesteld op 10-12-2021 om 16:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe converteer ik een muziekbestand van PC naar oppoA72 Gesteld op 16-10-2021 om 17:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is de betekenis van een druppel rechtsboven in mijn scherm? Gesteld op 11-10-2021 om 16:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik bij een prepaid beltegoed van mijn OPPO A72 zien? Gesteld op 24-9-2021 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn oopo A72 reageert nergens meer op laadt niet meer op en op de aan en uitknop reageert hij ook
  ben mijn vergrendelling code xergeten en na resetten doet hij niks meer Gesteld op 7-9-2021 om 21:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik heel veel datagebruik (buiten Wifi) beperken? Gesteld op 26-5-2021 om 11:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn startscherm met alle apps is verdwenen en kan het niet meer terughalen Gesteld op 27-4-2021 om 22:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar vindt ik de APN instelling ? om internet access.nl in te kunnen stellen Gesteld op 18-2-2021 om 11:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de tijdsduur van mijn beeldscherm verlichting veranderen. Gesteld op 5-1-2021 om 07:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oppo A72 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oppo A72 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oppo A72

Oppo A72 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 113 pagina's

Oppo A72 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 166 pagina's

Oppo A72 Gebruiksaanwijzing - Français - 243 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info