Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/245
Pagina verder
ColorOS 7.1 User Guide
Here is everything you need to know about ColorOS 7.1
The demonstrated contents (including but not limited to
UI, wallpapers) are only references. The features may
vary by different models and regions. Please refer to the
actual product.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ik de GSM uitgeschakeld en kan hem niet opnieuw inschakelen. wat moet ik doen Gesteld op 7-8-2021 om 15:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zetten men de oppo375 uit dat de telefoon niet meer afgaat en niet stoort Gesteld op 29-7-2021 om 18:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn oppo heeft aan de zijkant in zijn lade een simkaart. Waar kan ik de geheugenkaart vinden Gesteld op 19-5-2021 om 16:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • we hebben problemen om aan te sluiten op het internet, ik krijg het niet goed. Hoe kunnen we aansluiten op het internet wie heeft er een idee ? ik krijg constant te zien dat er een probleem is met mijn internet, maar het klopt niet want mijn pc werkt wel ... Gesteld op 9-3-2021 om 17:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een oppo A52 gekocht en kan nergens een handleiding vinden, zonder mijn creditkaart vrij te geven. Gesteld op 26-2-2021 om 11:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar vind ik de nederlandse gebruiksaanwijzing van OppoA52?
  Gesteld op 13-2-2021 om 14:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb het gevonden door in één outlook de zoekopdracht in geven
   handleiding voor de Oppo A52 smartphone in het Nederlands
   <a href="HTTPS://WWW.GEBRUIKERSHANDLEIDING.COM/OPPO-A52/936481/ANTWOORD.HTML" target="_blank" rel="nofollow" >link</a>
   PS. ER IS 22N PDF BESTAND IN HET ANTWOORDREZULTAAT IN GESLOTEN

   Geantwoord op 15-2-2021 om 09:57

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • Hoe plaats ik de sim kaart in mijn toestel oppo A52 Gesteld op 26-1-2021 om 16:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • boven de volume toetsen is er gaat je prik daar in met staafje dat bij in de doos zat
   dan gaat het compartiment voor de kaart open Geantwoord op 16-2-2021 om 11:37

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oppo A52 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oppo A52 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oppo A52

Oppo A52 Veelgestelde vragen - Nederlands - 42 pagina's

Oppo A52 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 113 pagina's

Oppo A52 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 166 pagina's

Oppo A52 Gebruiksaanwijzing - Français - 243 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info