Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/212
Pagina verder
211
P
Parkbremse ............................... 139
Parklicht ..................................... 118
Partikelfilter................................. 132
Personalisierung......................... 107
Polsterung, Reinigung................ 190
Profiltiefe .................................... 175
Q
Quickheat................................... 127
R
Radabdeckungen ...................... 176
Räder und Reifen ...................... 174
Radwechsel ............................... 180
Reduzierte Motorleistung ............. 96
Regelmäßiger Betrieb ................ 129
Reifenbezeichnungen ................ 174
Reifendruck ............................... 174
Reifendrücke ............................. 202
Reifendruckverlust-
Überwachungssystem ...... 95, 175
Reifenreparaturset ..................... 177
Reifenumrüstung ....................... 176
Reifen und Felgengröße,
Wechsel.................................. 176
Reifenwechsel............................ 180
Reserverad ................................ 182
Rückfahrlicht .............................. 118
Rückleuchten ............................. 163
Rücksitze ..................................... 42
S
Schaltgetriebe ............................ 137
Scheibenwischer und
Waschanlage ..................... 14, 82
Scheibenwischerwechsel .......... 156
Scheinwerfer............................... 114
Scheinwerfer bei Auslandsfahrt . 115
Schlüssel ..................................... 19
Schneeketten ............................ 176
Schubabschaltung ..................... 132
Seiten-Airbag ............................... 50
Seitliche Blinkleuchte ................ 165
Service ............................... 129, 192
Serviceanzeige ............................ 88
Serviceinformationen ................. 192
Sicherheitsgurt ......................... 8, 45
Sicherheitsgurt anlegen ............... 91
Sicherheitsgurte............................ 45
Sicherheitsnetz ............................ 75
Sicherungen .............................. 167
Sicherungskasten....................... 168
Sicherungskasten im Laderaum 171
Sicherungskasten im
Motorraum .............................. 168
Sicherungskasten in der
Instrumententafel ................... 170
Sitzeinstellung ......................... 6, 37
Sitzheizung................................... 41
Sitzposition .................................. 36
Sonnenblenden ........................... 33
Spiegel.................................... 29, 30
Spiegeleinstellung ......................... 8
Starre Belüftungsdüsen ............. 128
Starthilfe .................................... 185
Störung ...................................... 136
Störung der elektrischen
Parkbremse .............................. 93
Stromunterbrechung .................. 136
Symbole ......................................... 4
T
Tachometer ................................. 86
Tageskilometerzähler .................. 87
Tagfahrlicht .......................... 96, 114
Tanken ....................................... 146
Technische Daten....................... 198
Top-Tether Befestigungsösen ..... 58
Traktionskontrolle ...................... 140
Traktionskontrolle ausgeschaltet . 94
Tunnelerkennung....................... 114
Tür offen ...................................... 96
Typschild ................................... 197
U
Uhr ............................................... 85
Ultraschall-Einparkhilfe ................ 94
Inhalt
211

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Opel Meriva B 2010 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Opel Meriva B 2010 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 6,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info