• Ik heb opel Antara met DVD 100 Navi systeem. Nu valt het meer en meer voor dat het GPS signaal wegvalt en dat het navigatie-systeem tilt slaagt natuurlijk. De radio afzetten helpt niet. Stoppen en de motor volledig afzetten helpt wel, maar na een tijd komt het probleem terug. Zeer vervelend als ik,op reis ben. Wanneer ik naar de Opel dealer ga werkt de Navi wel natuurlijk. Dus kan ik het probleem niet tonen ... lastig. Het probleem doet zich meestal voor na een paae uur rijden. Zou het iets te maken hebben met de warmte ? Heeft iemand hier ervaring mee ?
    Damian

    Gesteld op 14-5-2018 om 10:13 in forum Opel DVD 100 NAVI Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info