Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/150
Pagina verder
148
J
Jantes et pneus ......................... 115
Jauge à carburant ....................... 57
K
Kit de réparation des pneus ...... 118
L
Lecteur CD .................................. 79
Lève-vitres électroniques ............. 26
Lève-vitres manuels .................... 26
Levier sélecteur ........................... 91
Liquide de frein .......................... 104
Liquide de lave-glace ................ 104
Liquide de refroidissement du
moteur .................................... 103
Lunette arrière chauffante ........... 27
N
Niveau faible de carburant .......... 65
Numéro d'identification du
véhicule .................................. 140
O
Ordinateur de bord ...................... 66
Outillage .................................... 115
P
Pare-soleil .................................... 27
Performances ............................ 143
Phares antibrouillard .................... 70
Phares halogènes ..................... 106
Phares pour les voyages
à l'étranger ............................... 69
Plans d'entretien......................... 132
Plaquette d'identification ............ 140
Pneus ........................................ 115
Pneus d'hiver ............................. 115
Poids du véhicule ...................... 144
Porte-gobelets ............................. 45
Porte ouverte ............................... 65
Position d'assise .......................... 29
Positions de la serrure de
contact ...................................... 87
Préchauffage ............................... 63
Prendre la route ........................... 17
Pression d'huile moteur ............... 63
Pression de gonflage ................. 116
Pression des pneus ................... 145
Prise d'air ..................................... 85
Prise pour accessoires ................ 54
Profondeur de sculptures .......... 116
Protection antivol ......................... 74
Purge du système
d'alimentation en gazole
(diesel) ................................... 105
R
Rabattement ................................ 25
Radio data system (RDS) ............ 77
Rangement dans le tableau de
bord........................................... 44
Rangement pour lunette de soleil 45
Rappel de ceinture de sécurité .... 60
Réalisation de travaux ............... 100
Réception radio ........................... 79
Réglage de la portée des phares 69
Réglage des appuis-tête ............... 8
Réglage des rétroviseurs ............... 8
Réglage des sièges ................. 7, 29
Réglage du volant ................... 9, 51
Réglage électrique ...................... 25
Réglage manuel .......................... 25
Remorquage d'un autre
véhicule .................................. 127
Remorquage du véhicule .......... 126
Remplacement des ampoules ... 106
Remplacement des balais
d'essuie-glace ........................ 105
Reprise des véhicules hors
d'usage ................................... 100
Rodage d'un véhicule neuf .......... 86
Roue de secours ....................... 124
S
Sécurité enfants ........................... 22
Signaux sonores avertisseurs ..... 66
Stationnement ....................... 18, 88
Stockage du véhicule................... 99
Symboles ....................................... 4
Retour au sommaire
148

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Opel Agila 2008 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Opel Agila 2008 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info