Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
Network Stereo Receiver
TX-8150
Thank you for purchasing an
Onkyo product.
Please retain this manual for future
reference.
Instruction Manual
TX-8150_mst.book 1 ページ 2015年6月15日 月曜日 午後2時28分
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik probeer vanaf mijn iPad uit Apple playlist naar mijn onkyo TX-8150 muziek af te spelen.
  Dan komt er te staan bij AirPlay vul het wachtwoord in van TX-8150. Waar kan ik dit wachtwoord vinden of krijgen. Heb nooit een wachtwoord ontvangen bij aankoop. Gesteld op 1-10-2019 om 14:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik spottify gactiveerd op de stereo voor bij mij in de winkel
  Gesteld op 29-6-2019 om 10:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik op de TX-8250 WiFi speakers aansluiten en via de app bedienen? Gesteld op 14-9-2018 om 20:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn onkyo Tx 8150 combineren met mijn Apple muziek Gesteld op 1-9-2018 om 15:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • TX-8150
  Om te registreren, houdt u een van de BGM-knoppen
  1 tot 4 ingedrukt terwijl de zender afspeelt.
  “Preset Written” zal op het display verschijnen ....

  al wat hier verschijnt is "preset failed"
  iemand enig idee wat ik fout doe ?

  Gesteld op 28-2-2017 om 21:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Handleiding pagina 40: Het toestel resetten.

   Na 3 dagen kreeg ik de foutmelding op een TX-8150. Waarschijnlijk door te veel experimenteren. Opgelost met reset.Geantwoord op 20-8-2017 om 17:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Onkyo TX-8150 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Onkyo TX-8150 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info