Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Guía del usario
Manual de instruções
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
Инструкция пользователя
English
Deutsch
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Dansk
Norsk
Sverige
Suomi
EÏÏËÓÈο
Русский
SV-9305
SV-9305
English
For the best reception performance, place the SV-9305 Indoor Antenna far away from big
power consuming devices that may be sources of interference (e.g. air conditioner, elevator,
hair dryer and microwave oven etc.).
Deutch
Um die besten Empfangsergebnisse zu erzielen, platzieren Sie die SV-9305 Zimmerantenne weit
weg von Geräten, die sehr viel Strom verbrauchen. Diese könnten Störungen verursachen (z.B.
Klimaanlage, Aufzug, Föhn, Mikrowellen, usw.).
Français
Afin dobtenir une réception optimale, placez lAntenne dIntérieur Numérique Terrestre
SV-9305 le plus loin possible des appareils à forte consommation électrique susceptibles de
brouiller la réception (par ex. airco, ascenseur, séchoir, four à micro-ondes, etc.).
Español
Para obtener la mejor recepción, coloque la antena de interior SV-9305 fuera del alcance de
electrodomésticos grandes, ya que éstos pueden causar interferencias (p.ej. aires
acondicionados, secadores de pelo, hormos microondas, etc).
Português
Para o melhor desempenho da recepção, posicione a Antena para Interior SV-9305 longe de
aparelhos que consumem muita energía que podem ser fonte de interferência (por exemplo,
condicionador de ar, elevador, secador de cabelo e forno de microonda etc).
Italiano
Per la miglior ricezione possibile, posizioni lantenna per interni SV-9305 lontana da apparecchi
che consumano molta elettricità quale potrebbero essere causa dinterferenze (p.es.
condizionatore daria, ascensore, asciugacapelli, e forno a microonde ecc.).
Nederlands
Plaats, voor de best mogelijke ontvangst, de SV-9305 Kamerantenne ver weg van veel stroom
consumerende apparaten welke bronnen van storing kunnen zijn (bv. airconditioner, lift, föhn,
magnetron etc.).
Dansk
For bedst mulige modtagelse, placér SV-9305 Stue Antennen langt væk fra store strøm
krævende apparater som kan være årsag til forstyrrelser ( f.eks. aircondition, elevator, hårtørrer,
mikrobølgeovn osv. ).
Norsk
For best mulig mottak ber vi deg plassere SV-9305 Innendørs Antenne langt unna store
elektriske installasjoner som kan forårsake interferens (for eksempel air condition, heis,
mikrobølgeovn osv.)
Sverige
För bästa mottagningsprestanda, placera SV-9305 inomhusantenn långt ifrån stora
strömkrävande apparater som kan vara en störande källa (t.ex. luftkonditionering, hissar,
hårfönar och mikrovågsugnar mm.).
Suomi
Saavuttaaksesi parhaan vastaanoton aseta SV-9305 sisäantenni etäälle häiriöitä
aiheuttavista suurtehoisista sähkölaitteista kuten tukankuivaajat, mikroaaltouunit,
ilmastointilaitteet ja vastaavat.
Русский
Для лучшего качества принимаемого сигнала, не размещать комнатную антенну SV-9305
вблизи крупной аппаратуры, которая может исказить сигнал (например, кондиционером,
лифтом, феном, печью СВЧ и т.п.).
SV 9305
703989
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
RDN 1021006
opmaak SV_9305 02-10-2006 10:35 Pagina 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw One for All SV-9305 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van One for All SV-9305 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info