• Goedendag,
  Van onze kassa CM 912 was het slot helemaal uiteengevallen. Vanmorgen is een
  nieuw slot gemonteerd (van een plaatselijke gereedsschapszaak). De lade sluit wel, maar is alleen te bedienen met de sleutel. De toets #NS werkt niet meer en geeft
  een foutmelding. Omdat het slot niet helemaal paste is een kleine aa npassing aan
  de lade gedaan. Of dat de oorzaak is weten we niet. Is het mogelijk een nieuwe lade
  te krijgen?
  Vriendelijke groeten, Daniel Bok
  Leger des Heils Den Helder.

  Mail to: denabok@ziggo.nl  Gesteld op 8-6-2018 om 14:43 in forum Olympia CM 912 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info