Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
Nederlands - 2 -
uitsluitend worden uitgevoerd door gekwaliceerd
personeel.
Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels
en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een
vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op of boven de
televisie (bijv. op een rek boven het toestel).
Stel de televisie niet bloot aan direct zonlicht of plaats
geen open vlammen zoals brandende kaarsen op of
in de buurt van de televisie.
Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische
verwarming, radiator, etc. in de buurt van het
televisietoestel.
Plaats de televisie niet op de vloer en hellende
oppervlakken.
Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u
plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en
huisdieren houden.
Bevestig de stand zorgvuldig op de televisie. Als
de stand voorzien is van schroeven, moet u deze
stevig aandraaien om te vermijden dat de televisie
zou kantelen. U mag de schroeven niet te hard
aandraaien en u moet de rubberen afdichtingen
correct aanbrengen.
U mag de batterijen niet weggooien in het vuur of
met gevaarlijk en brandbaar materiaal.
Waarschuwing: Batterijen mogen niet blootgesteld
worden aan warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of
andere.
Opgelet
Risico op ernstige letsels of
fatale gevolgen
Risico op elektrische
schokken
Risico op gevaarlijke
spanningen
Onderhoud
Belangrijk
onderhoudscomponent
Markeringen op het product
De volgende symbolen worden gebruikt op het product
als markeerpunt voor restricties en
voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. Elke
verklaring wordt beschouwd waar het product enkel
relevante markeringen draagt. Merk op dat dergelijke
informatie belangrijk is om veiligheidsredenen.
Klasse II apparatuur: Dit apparaat is zodanig
ontworpen dat het geen veilige aansluiting
vereist op een elektrische aarding.
Klasse II apparatuur met werkende
aarding: Dit apparaat is zodanig ontworpen
dat het geen veilige aansluiting vereist op een
elektrische aarding, de aarding wordt gebruikt
voor functionele doeleinden.
Beschermende aarding: De gemarkeerde
terminal is bedoeld voor de aansluiting van
de beschermende aarding geassocieerd met
de voedingsbedrading.
Spanning voerende terminal: De
gemarkeerde terminal(s) is/zijn
spanningvoerend onder normale operationele
voorwaarden.
Opgelet, ze de operationele instructies: De
gemarkeerde zone(s) bevat(ten) door de
gebruiker vervangbare knoop/celbatterijen.
KLASSE 1 LASER
PRODUCT: Dit product
bevat Klasse 1 laserbron
die veilig is onder redelijk
voorzienbare operationele
voorwaarden.
WAARSCHUWING
Toestellen die aangesloten zijn via de
HOOFDVERBINDING of via andere toestellen
met een aardingverbinding met de aarding van
de gebouwinstallatie – en met een monitor
distributiesysteem dat coaxiale kabel gebruikt,
kunnen in sommige omstandigheden brandgevaar
veroorzaken. De verbinding met een monitor
distributiesysteem moet daarom worden voorzien
via een toestel met elektrische isolatie onder een
bepaald frequentiebereik (galvanische isolator, zie
EN 60728-11)
WAARSCHUWING
Plaats de monitor nooit in een onstabiele of hellende
locatie. Een monitor toestel kan vallen, ernstige
letsels veroorzaken of fataal aflopen. Talrijke
letsels, in het bijzonder bij kinderen, kunnen worden
vermeden door eenvoudige voorzorgsmaatregelen
te nemen, zoals:
Het
gebruik van kasten of voetstukken wordt
aanbevolen door de fabrikant van de monitor .
En
kel meubelstukken gebruiken die de monitor
veilig kunnen ondersteunen.
Ervoor zorgen dat de monitor niet over de rand
van het meubelstuk uitsteekt.
H
et monitor toestel niet op meubelstukken
plaatsen (bijvoorbeeld, kasten of boekrekken)
zonder zowel het meubelstuk als de monitor te
verankeren aan een geschikte steun.
Het monitor toestel niet op stof of ander materiaal
plaatsen
dat wordt aangebracht tussen de monitor
en het meubelstuk.
Kinderen op de hoogte brengen van de gevaren
van
het klimmen op meubelstukken om bij de
monitor of de bedieningstoetsen te raken. Als uw
bestaande monitor toestel bewaard en verplaatst
wordt, moeten dezelfde overwegingen als
hierboven worden gerespecteerd.
i
CLASS 1
LASER PRODUCT
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Beste medewerkers,

  Heb een ODL 32641H - DB DVD gekocht, maar de tekst zijn héél kleine letters. Heb gezocht naar de handleiding maar jammer genoeg staat deze er niet bij. Is het mogelijk om deze naar mij te mailen bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

  m.v.g. Dorien
  Gesteld op 21-11-2020 om 14:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben onlangs een nieuwe TV gekocht, tw. de OK ODL 32641H DB. De handleiding die hierbij zat is met zulke kleine lettertjes, dat ik deze bijna niet kan lezen. Kunt u mij een handleiding in PDF mailen, zodat ik deze zelf kan uitprinten? Gesteld op 16-8-2019 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij installatie wordt de melding gegeven Geen signaal.
  Aansluiting van antenne kabel is goed vorige tv deed het gewoon.
  Aaansluiting verloopt via ziggo cisco kast. Gesteld op 2-6-2019 om 13:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw OK ODL32640H-DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van OK ODL32640H-DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 7,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info