• Kies voor alleen digitaal zenders Geen (kabel)
  Frequentie: 16400, 164000 of 164
  Netwerk-ID: 4444 of 04444
  Modulatie: 64-QAM
  Symboolsnelheid: 6875


  Philips-tv's uit 2010 uit de 6000 serie of hoger met bouwjaar 2011 kunnen met netwerk-ID 5555 de zenders niet onthouden. Heb je een nieuwere Philips-tv? Gebruik dan altijd netwerk-ID 5555.

  Regio Netwerk-ID
  Sassenheim 43184 Alphen a/d Rijn 43185
  Den Haag 43186 Utrecht 43187
  Veenendaal 43188 Driebergen 43189
  Gorichem 43190 Breda 43191
  Alkmaar 43192 Velsen 43193
  Capelle 43194 Amersfoort 43195
  Hilversum 43196 Mill 43197
  Den Bosch 43198 Roosendaal 43199
  Tilburg 43200 Venlo 43201
  Roermond 43202 Schoonbron 43203
  Zwolle 43204 Hoogeveen 43205
  Groningen 43206 Winschoten 43207
  Emmen 43208 Gorredijk 43209
  Sneek 43210 Hengelo 43211

  Gesteld op 11-2-2019 om 23:50 in forum OK ODL 32450-B Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info