Verklein
Vergroot
1. Toetsenbord, trackball muis, infrarood afstandsbediening.
De AK810 is 3 apparaten in 1: een draadloze toetsenbord,
een muis en een afstandsbediening.
2. De AK810 beschikt over 2,4 GHz draadloze technologie voor
zender en ontvanger.
3. QWERTY mini toetsenbord.
4. 51 toetsen, linker- en rechter muisknoppen.
5. Fn multifunctionele toets.
6. Standaard infrarood afstandsbediening.
7. De afstandsbediening heeft het leervermogen om
functies van de TV en andere apparaten te kopiëren,
zodat u met slechts één apparaat meerdere elektronische
apparaten kan bedienen. U kunt ook het aantal functies van de
lerende besturing knop verhogen als u wilt.
8. De AK810 kan gebruikt worden in IPTV, Google TV,
High Definition-media speler, TV set-up box, enz.
9. De AK810 kan de afstandsbediening voor tv, computer
toetsenbord en muis vervangen.
10. Product specificaties:
(1) Grootte: 175mm × 65mm × 20mm.
(2) Gewicht: 180 g.
(3) Min-max temperatuur: -10 ~ +55 .
(4) Voltage: 3.0V.
(5) Stroom: <10mA, De AK810 kan 30 uur ondoorbroken
funcitioneren.
(6) Stand-by stroom: <0.1mA, Als het toetsenbord en de
trackball muis gedurende 7 minuten niet actief zijn, zal de
AK810 in stand-by modus overgaan. Druk op een willekeurige
toets te drukken, om de AK810 weer te wekken.
De stand-by tijd bedraagt meer dan 2000 uur.
(7) Transmissie vermogen: 0dB.
(8) Bereik: binnen 10 meter (en zonder verstoring).
(9) Laadspanning: DC 4,5 ~ 5V (Via USB).
(10) Laadstroom: <300mA.
(11) Batterij: oplaadbare Li-Popymar Batterij.
(12) LED-indicator: Batterij indicator, Contact indicator,
Oplaad-indicator, CAPS-lock indicator.
1.Windows 2000/XP/Vista/7
2.Linux Android
Product beschrijving
Gebruiksaanwijzing
Ontwerp en Productspecificaties Instructies voor gebruik
Systeem eisen:
Nr. Functi
2. Zet de stroomschakelaar binnen 30 seconden aan.
LED 2 moet nu 2 keer knipperen, de verbinding is goed.
Als u dit product voor de eerste keer gebruikt:
sluit de USB receiver adapter aan en de driver zal
automatisch worden geïnstalleerd. Indien de verbinding niet
de eerste keer lukt: haal de adapter eruit, zet de stroom-
schakelaar uit en probeer het opnieuw.
Indien LED2 voortdurend blijft knipperen, wordt de koppeling
niet gemaakt: herhaal stap 1 en 2. Als de link wederom niet
gemaakt wordt, probeer dan de ID opnieuw te koppelen(stap 7)
3. Rol met de trackball om de beweging van de cursor op het
scherm te controleren. Hetzelfde geldt voor de linker en rechter
muisknop en andere toetsenbordfuncties.
4.Fn toets:
Fn is multifunctioneel, u kunt deze gebruiken met de toetsen
die dezelfde kleur als 'Fn' hebben. Voor gebruik: Druk de twee
toetsen tegelijk in. Bijvoorbeeld:
5. Stand-by
Als het toetsenbord en de trackbal muis meer dan 6 minuten
inactief zijn, zal het product standby gaan staan. Als u het
weer wil gebruiken, hoeft u alleen maar op een toets te
drukken.
Gelieve de stroomschakelaar uit te zetten, als u het
voor lange tijd (meer dan een week) niet gebruikt.
6. Het opladen
LED1 rood betekent ‘batterij leeg’, op tijd opladen aub.
LED3 is ingeschakeld en LED1 is uit tijdens opladen.
LED3 is uit wanneer het opladen is voltooid.
7. De ID koppelen
De ID is in de fabriek al gekoppeld. U hoeft niet nogmaals de
ID te koppelen, behalve in bijzondere situaties.
Controleer de volgende gegevens bij het herafstemmen van
de ID:
a. De afstand tussen USB receiver en de gebruiker is
minder dan 10 meter en zonder verstoring.
b. Sluit de USB ontvanger opnieuw aan, of plaats de USB
ontvanger in een andere USB connectie.
c. Als er wederom geen verbinding wordt gemaakt, herhaal dan
de pcocedure.
Hoe de ID te koppelen:
(a) Zet de stroomschakelaar aan wanneer LED2 licht blauw
knippert.
(b) Plaats de ontvanger aan op de computer wanneer LED2
continu knippert.
(c) Druk op Fn en .com samen. Als LED2 niet aan gaat, is
de verbinding in orde.
(d) Indien LED2 continu knippert, herhaal stap a, b en c en
probeer het opnieuw.
Mocht er onverhoopt toch geen verbinding ontstaan dan is er
sprake van een hapering in het systeem tussen de USB en/of
computer en het apparaat.Gebruik dan aub een andere
computer of stuur het apparaat naar de fabriek voor reparatie.
4. Als de knoppen langer dan 15 seconden inactief zijn tijdens de
leermodus zal deze de leermodus automatisch afsluiten.
Het rode lampje zal dan ook uitstaan.
5. Omdat de code voor sommige knoppen te lang is, kunnen
sommige knoppen bepaalde functies niet toegewezen krijgen.
Voor deze knoppen moet u uw normale afstandsbediening
indrukken; het rode lampje begint langszaam 5-8 keer te
knipperen. Dan drukt u weer op de leer afstandsbediening om
te leren.
6. De afbeelding geeft aan welke knoppen geleerd kunnnen
worden.
Er zijn 8 knoppen op deze afbeelding. Deze zijn zonder functie
behalve A1, C1 en D1
1. Hou de ‘set’ toets (A1) op de afstandsbieding 3 seconden
ingedrukt. Het rode lampje gaat aan. Het apparaat gaat nu in
leermodus.
2. Richt het oog van de infrarood tegenover het infrarood oog van
uw andere afstandsbediening. (De afstand mag max. 3 cm
bedragen). Hou nu de leerknop ingedrukt van uw
huishoudelijke afstandsbediening, tot het rode lampje op de
lerende afstandsbediening 3 keer heeft geknipperd.
Druk nu op de leerknop van de AK810.
Het rode lampje blinkt 10 keer.
Zolang de leermodus functioneert blijft het lampje rood.
3. Als u meer functies aan knoppen wil toevoegen, dan herhaalt u
stap 2. Om af te sluiten drukt u ‘set’ (A1); het rode lampje gaat
uit en het apparaat is uit de leermodus.
De leerfunctie van de afstandsbediening gebruiken
Toetsenbord, trackball muis &
infrarood afstandsbediening
Trackball muis.
Linker muisknop.
Rechter muisknop.
Aan/uit knopje.
Mini USB aansluiting.
Infrarood.
Fn+ESC = www.
.com +Fn + = ID koppelen.
Adapter aansluiting.
@: Deze toets gebruikt u om mail te versturen.
LED1 Batterij indicator. Als deze rood is, moet u uw
batterij opladen.
LED 2 Verbindings indicator. Knippert als er geen
verbinding is. Als deze niet brand is er wel verbinding.
LED 3 Oplaad indicator. Als u de AK810 oplaad gaat
dit lampje branden. Indien opgeladen is het lampje uit.
LED 4 CAPS lock indicator. Wanneer CAPS lock is
ingeschakeld zal dit lampje branden.
Fn-toets: De Fn-toets gebruikt u in combinatie met
de andere toetsen met dezelfde kleur.
1:Sluit de adapter aan op de computer.
Let op: de computer moet aanstaan

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw OEM AK812 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van OEM AK812 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info