• Ik heb een gigaset A420A met extra handset erbij. Soms wordt de telefoon beantwoord door 1 van onze medewerkers en willen we daarna de persoon terugbellen dan kunnen we het laatst naar ons bedrijf toe gebeld nummer niet zien. Wel kunnen we de door ons als laatst gebelde nummers naar buiten zien. Ook kunnen we het telefoonnummer zien als we een oproep hebben gemist. Alleen zien we dus geen lijst van alle op een dag naar ons toe gebelde nummers. Zit dit niet op deze telefoon op kunnen we deze functie handmatig instellen of zit deze functie wel op een andere Gigaset ? Het is enorm frustrerend dat we dit niet gevonden kunnen krijgen.

    Gesteld op 14-4-2016 om 10:48 in forum Telefoon Nummermelder Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info