Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
2
Introductie
Inhoudsopgave
1. Installatie
2. Wateraansluiting
3. Electrische aansluitingen
4. Ingebruikstelling
5. Service en onderhoud
6. Het verhelpen van storingen
7. Onderdelenlijst........................................................................................................................................................................................................
8. Opties..........................................................................................................................................................................................................................
9. Technische gegevens.............................................................................................................................................................................................
Met de aankoop van een NORDMANN stoomluchtbevochtiger heeft u
gekozen voor een betrouwbare stoomluchtbevochtiger die u een volledig
automatische service garandeert.
Deze handleiding wordt u verstrekt door NORDMANN leverancier om
u volledig te informeren over de werking van de stoomluchtbevochtiger.
Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, aarzelt u dan niet
om contact met ons op te nemen, onze deskundige medewerkers staan
u graag te woord.
1.1 Afmetingen van de stoomluchtbevochtigers, stoomverdeelpijpen en
uitblaaspanelen.............................................................................................................
1.2 Stoomverdeeldüse........................................................................................................
1.3 Installatie van de stoomluchtbevochtiger............................................................
1.4 Installatie van de stoomverdeelpijpen...................................................................
1.5 Installatie van de uitblaaspanelen..........................................................................
1.6 Gebruik van de stoomslang.......................................................................................
1.7 Gebruik van de condensaatslang.............................................................................
2.1 Waterkwaliteit...............................................................................................................
2.2 Watertoevoer- en afvoer...........................................................................................
3.1 Veiligheidsrichtlijnen...................................................................................................
3.2 Stuurspanning...............................................................................................................
3.3 Aansluitspanning..........................................................................................................
3.4 Proportionele adapter (optioneel)...........................................................................
3.5 RS 485 Interface...........................................................................................................
4.1 Werking van de stoomluchtbevochtiger...............................................................
4.2 De stoomcilinder en het SC-systeem (zelfreinigingssysteem van de
stoomcilinder)................................................................................................................
4.3 Het in bedrijf stellen van de stoomluchtbevochtiger.......................................
4.4 Automatische functies................................................................................................
4.5 Programmeringsniveau...............................................................................................
4.6 Veiligheidsfuncties.......................................................................................................
4.7 Displayvermelding........................................................................................................
4.8 Onderhouds- en systeemmeldingen.......................................................................
5.1 Reinigen en verwisselen van de stoomcilinders..................................................
5.2 Afvoerzeef in de stoomcilinder................................................................................
5.3 Demonteren van de electronica...............................................................................
5.4 Buitengebruikstelling van de stoomluchtbevochtiger.....................................
5.5 Regelmatig onderhoud...............................................................................................
5.6 Het serviceprogramma................................................................................................
5.7 Geïntegreerde bevochtigingsregelaar....................................................................
6.1 De stoomluchtbevochtiger produceert geen of te weinig stoom..............
4
7
7
8
10
11
12
13
13
14
15
15
15
15
16
16
18
18
18
19
19
21
22
23
23
23
23
24
26
27
28
28
29
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nordmann AT3000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nordmann AT3000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info