Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 55 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De zgn. vooraf geïnstalleerde App Keep kan ik niet vinden op de 5.3 .hoe kan dat ? Gesteld op 13-4-2021 om 13:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • alles in telefoon wordt gesproken en er zit overal een groen kader omheen Gesteld op 22-3-2021 om 20:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe verleng ik de tijd dat het beeldscherm aktief is? Gesteld op 9-12-2020 om 09:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik telefoonnummers van mijn contakten versijderen Gesteld op 19-10-2020 om 13:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik de smartphone aanzet kom ik niet in het startscherm. hoe kom ik daar wel in? Gesteld op 8-10-2020 om 13:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat moet ik doen als ik een oproep via telefoon krijg om deze te kunnen beantwoorden , heb deze gekregen en is ingesteld door mijn kleindochter , volgens hoe beantwoorden tikt u op beantwoorden of weigeren maar dt verschijnt niet op mijn scherm Gesteld op 26-9-2020 om 11:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • overspoeld met berichtjes, vraag ik mij af of mijn NOKIA 5.3 een 'prullenbak' kent en zo ja, hoe ik die berichtjes daar in krijg Gesteld op 14-9-2020 om 20:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Nokia 5.3

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info