• heb een nissan mircra uit 2000 gekocht heb er 1 sleutel erbij gehad centrale deurvergrendeling nu de vraag zat er een afstandbediening bij moet dan ergens ook een ontvanger zitten

  Gesteld op 10-10-2019 om 16:39 in forum Nissan Micra K11 2000 Misbruik melden
  • Op blz.27 hoofdstuk 2-2 staan de sleutels afgebeeld:
   Klik op deze LINK

   De sleutel rechtsonder heeft de knoppen om de centrale deurvergrendeling te bedienen.
   Er zitten dus twee knoppen op de sleutel zelf, zie blz. 2-5

   Wanneer je naast de auto staat hoor je het slot in en uitschakelen,
   ook gaan dan de waarschuwingslichten even knipperen.   Geantwoord op 10-10-2019 om 20:29

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info