• ik krijg mijn auto niet open ,ik heb alles geprobeerd
  kan iemand mij adviseren
  Nissan Micra met afstandsbediening

  Gesteld op 22-1-2016 om 21:21 in forum Nissan Micra K11 2000 Misbruik melden
  • Ik heb ook de zelfde probleem de auto deur bij die sleutel gat zit een slicoon kapje die moet je verwijderen daarna kan je met skeutel openen,je ziet ook een sleutel logo.kijkt u wel goed dan begript u wel Geantwoord op 14-7-2017 om 06:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb momenteel hetzelfde probleem. De deur kan ik ook niet openen met mijn sleutel.
   Wat was toentertijd de oorzaak en hoe heb je dit opgelost? Geantwoord op 14-12-2018 om 07:23

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info