• Enkele maanden geleden kocht ik de NIKON3400D en ben zeer tevreden met het apparaat.
  Alleen denk ik niet verder te komen dan op auto te fotgraferen zonder de handleiding.
  Heb diverse keren gepoogd de +-18 mega tellende handleiding te downloaden.
  Ik kom niet verder dan 12 mega en krijg dan het bericht : er is een fout opgetreden bij het openen van de file en verder "de file is corrupt en kan niet gecorrigeerd worden."
  Graag kreeg ik advies hoe die download tot een goed einde te brengen
  Dank
  Groeten
  Louis Govaert
  lgovaert@gmail.com

  Gesteld op 21-3-2019 om 22:52 in forum Nikon D3400 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info