• tijdens avondcursus nachtfotografie heeft de fotograaf mijn instellening weer terug gezet . Nu kan ik snapbridge niet meer gebruiken, want ik kan de optie Bluetooth niet meer activeren. Staat op lichtgrijs, Smartphone blijft beweren dat het geen bluetooth van de camera kan ontvangen. Gisteren werkte alles nog prima. Hoe kan ik de bluetooth weer activeren?

    Gesteld op 7-3-2018 om 01:03 in forum Nikon D3400 Misbruik melden
    • Op advies van Kameraexpress even bij instellingen van smartphone Bluetooth de camera laten vergeten en weer opnieuw geprobeerd, werkte perfect. Geantwoord op 13-3-2018 om 12:26

      Waardeer dit antwoord (11) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info