• Krijg bluetooth niet meer aan staat altijd op off op camera en kan niet verbinden daardoor, hoe los ik dit op??

  Gesteld op 15-2-2018 om 13:52 in forum Nikon D3400 Misbruik melden
  • De nieuwste update op de iPhone heeft een fout. Daardoor niet meer compatibel met de Nikon 3400. Hopenlijk volgende update opgelost. Deze mededeling kwam van Kameraexpress Rotterdam Geantwoord op 19-2-2018 om 13:37

   Waardeer dit antwoord (11) Misbruik melden
  • Probleem connectie met Apple iPhone opgelost na laatste update. Ik moest wel de app SnapBridge even van mijn telefoon verwijderen en weer opnieuw downloaden. Werkt nu perfect ?? Geantwoord op 26-2-2018 om 15:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info