• Ik was in de dierentuin met mijn Nikon p900 camera. Al heel wat mooie foto's kunnen maken voordat de batterij leeg was en het toestel uitviel. Na een tijdje zag ik weer iets moois wat ik nog graag wilde fotograferen en probeerde de camera aan te zetten. Hij deed het weer even en ik kon nog een aantal plaatsjes schieten voordat hij weer uitviel. Thuis aangekomen wilde ik de foto's op de computer zetten. Tot mijn verbazing zag ik dat er een flink aantal foto's ontbraken. De foto's die ik na het uitvallen van de camera had genomen, stonden er op. Maar een behoorlijk aantal foto's voor de uitval helaas niet meer. Ik zag ze ook niet meer op de camera zelf. Na alle foto's van de SD kaart gehaald te hebben, lijkt het alsof de SD kaart leeg is, maar hij geeft aan dat er toch een percentage in gebruik is. Als ik het kaartje scan, geeft hij aan dat 159 bestanden scant en dat er niets mis mee is, maar ik kan ze nergens terugvinden! Heeft iemand een idee wat ik het beste kan doen?

    Gesteld op 16-4-2019 om 12:28 in forum Nikon Coolpix P900 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info