Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
© Elmarc, 16/02
NMD360 – Audioset
USER MANUAL
EN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Apparaat is compleet gestopt met werken, mogelijk dat meerdere mensen dit hebben ervaren.

  Power lampje blijft branden, CD lade gaat nog wel af en toe open maar radio start niet op of geen geen enkel signaal. Gesteld op 10-1-2020 om 09:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik zenders instellen (mijn cd speler doet het ook niet meer) Gesteld op 8-3-2019 om 18:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg alleen geluid uit de rechter luidspreker. Ik de luidsprekers verwisseld en dan komt alleen geluid uit de linker luidspreker. Met andere woorden, hoe kan ik de balansinstelling wijzigen? Gesteld op 2-8-2018 om 14:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hi, na het aansluiten van een hoofdtelefoon via uitgang 'audio out' hoor ik niets. moet ik wellicht op de afstandsbediening iets doen? Gesteld op 20-5-2018 om 15:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het display geeft NO DISC inbrengen van DVD. Verschillende DVD's geprobeerd. Niks lukt. Toestel amper een maand oud. Hoe vlug oplossen? Gesteld op 1-2-2017 om 18:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hebben ook dit probleem, na 6mnd gebruik. Cd's en dvds kunnen niet meer worden afgespeeld. Jullie inmiddels een oplossing hiervoor? Geantwoord op 6-12-2017 om 11:44

   Waardeer dit antwoord (11)Misbruik melden
  • Nu vandaag voor de tweede keer ook het probleem dat er no disk verschijnt als er een cd inzit. Vorig jaar eind juni is het apparaat ook al 4 weken weg geweest met het zelfde probleemGeantwoord op 12-5-2018 om 14:06

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nikkei NMD360 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nikkei NMD360 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info