• Wij hebben twee tandenborstels van nevadent gekocht voor de kinderen op batterijen. Beide tandenborstels doen na een week gebruik niks meer. Ze worden alleen maar warm en reageren niet meer op de schakelaar. Dacht eerst dat de batterijen leeg waren, maar dat is het niet. iemand een tip? Of zijn ze na een week al kapot?

    Gesteld op 3-6-2016 om 08:19 in forum Nevadent Elektrische tandenborstel Misbruik melden
    • De mijne doet het na enkele weken ook niet meer en lidl kan/wil mij ook niet meer helopen omdat ik de kassabon niet meer heb daar zit ik dan met 24 borsteltjes!!! Geantwoord op 17-8-2016 om 11:20

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info