Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
Modelo VITA PREMIUM
Guía de instalación y de utilización
Lea este manual antes de utilizar el producto
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo is er een mogelijkheid om de binnenkant van het bad te vervangen, want ik zie nu dat ik er water in heb gedaan om het schoon te maken dat het nu lekt , heb deze spa overgenomen.
  Met vriendelijke groet.
  Henk ijsseling. Gesteld op 5-3-2022 om 21:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Moet de pomp altijd aanblijven of een paar uur per dag?
  Bij ons lekte de jacuzzi in t begin enorm…nu dat we de pomp aanhouden lekt deze niet meer? Dacht dat t n gesloten systeem is, maar is dit niet zo? Gesteld op 29-7-2021 om 00:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als je hem steeds uit zet blijft het water niet goed. Bovendien kost het veel meer aan stroom. Want hij moet steeds de jacuzzi weer opwarmen Geantwoord op 13-5-2022 om 16:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het display van de motor is anders dan die in de gebruiksaanwijzing, deze geeft aan om de bubbels uit te zetten je nog eenmaal op de knop moet drukken, dat werkt bij ons niet en de bubbels blijven aan. Iemand enig idee wat wij fout doen? Gesteld op 8-5-2021 om 12:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netspa Vita Premium bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netspa Vita Premium in de taal/talen: Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 2,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Netspa Vita Premium

Netspa Vita Premium Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 18 pagina's

Netspa Vita Premium Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - English - 18 pagina's

Netspa Vita Premium Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 18 pagina's

Netspa Vita Premium Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Italiano - 18 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info