Netgear WN2500RP Wifi | 0,26 mb | EnglishWN2500RP FAQ's
I have enabled wireless MAC filter (wireless access control - ACL) on my router, what
should I do when installing WN2500RP?
The wireless device’s MAC Address will be translated to another MAC address when the
wireless device connects to the WN2500RP. If your router MAC filter is enabled, the wireless
device will not able to get ip address from WN2500RP. You have to add the translated MAC
address into the router to allow this wireless device to access internet.
To get the translated MAC address:
Please disable MAC filter on your router. Power on WN2500RP and connect all of your wireless
devices to WN2500RP. Please ensure the Link Rate LED is stayed on. Then login to your
router’s GUI to check the attached devices on your routers. There will be some devices which
the first 6 digital of MAC Address is “02:0F:B5”. Please add these MAC Addresses into your
router MAC filter table.( see the picture below for example, the mac addresses in red rectangle
should be added into MAC filter table)
My router security is WEP and I entered the wrong passphrase/security key on the
WN2500RP, I can not access WN2500RP anymore, what can I do?
The WN2500RP can not check whether the WEP passphrase is correct or not. If you entered the
wrong passphrase, your wireless PC will not able to get ip address from WN2500RP. You need
to reset the WN2500RP to factory default to get it back.
Can I use the Push ‘N’ Connect WPS button to connect the Extender to my existing router?
How can I use WPS button to connect to the router in both bands (2.4Ghz and 5Ghz)?
1 2 Volgende

Netgear WN2500RP handleiding


Wifi

Aantal vragen:2
Aantal antwoorden:2

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Netgear handleidingen


Contact opnemen met Netgear

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Netgear WN2500RP Wifi bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Netgear WN2500RP in de taal/talen: English als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.