• Moeten de lampjes onder 1,2,3, en 4 oranje branden of ook wit?

    Gesteld op 10-10-2015 om 09:51 in forum Netgear Nighthawk AC1900 - R7000 Misbruik melden
    • Zie in gebruiksaanwijzing.

      The LED color indicates the speed: white for Gigabit Ethernet connections and amber for 100 Mbps or 10 Mbps Ethernet connections. • Solid. A powered-on device is connected to the Ethernet port. • Blinking. The port is sending or receiving traffic. • Off. No device is connected to this Ethernet port Geantwoord op 26-12-2015 om 11:44

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info