• ik zoek de handleiding voor de nefit ecomline thermostaat

  Gesteld op 30-12-2015 om 16:24 in forum Nefit Thermostaat Misbruik melden
  • Ik heb een Nefit ketel zoal voor de verwarming en douce en heet water.
   mijn thermostaat geeft niet aan of die brand .
   Volgens mij moet hij dat aan geven , zoals een waakvlam teken.
   De loodgieter zeg dat niet bij deze thermostaat kan.
   Maar ik ben zelf loodgieter geweest en iedere thermostaat staat een flammentje.

   rionsvof@home.nl Geantwoord op 6-1-2016 om 14:47

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info