Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
Programmeerbare
klokthermostaat,
met zeer uitgebreide
mogelijkheden
voor modulerende
Nefit EcomLine
HR- en VR ketels
GEBRUIKSAANWIJZING
MODULINE III
Made by Honeywell
U heeft gekozen voor een Nefit EcomLine CV-ketel voor de verwarming van uw huis.
Om de woning te verwarmen volgens uw wensen is de regeling van de ketel in handen van
de EcomLine/ModuLine III klokthermostaat, ‘made by Honeywell’.
‘Made by Honeywell’ betekent dat u over een klokthermostaat beschikt waarin de jarenlange erva-
ring van Honeywell is verwerkt. Honeywell past in de EcomLine/ModuLine III klokthermostaat de
meest moderne micro-elektronica toe. De EcomLine/Moduline III heeft een uniek zelflerend aan-
warmgedrag, waardoor de door u gewenste temperatuur heerst op het door u ingevoerde tijdstip.
De EcomLine/ModuLine III klokthermostaat combineert eenvoudige bediening en een nauwkeurige
werking, hetgeen uw stookkosten gunstig beïnvloedt. Met behulp van deze gebruiksaanwijzing leert
u op een eenvoudige manier uw klokthermostaat te programmeren en wordt aan de hand van
voorbeelden uitgelegd hoe u uw thermostaat het meest effectief kunt gebruiken.
4200 8519 rev5 Gebr.aanw. NEFIT 21-11-2000 16:17 Pagina 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Sinds een week piept mijn thermostaat en komt het pictogram van de koffer in beeld. Rest helpt niet en probleem is volgens mij identiek aan hieronder gemelde op 23-3-2013.
  Hoe is dit probleem te verhelpen?

  Groeten,
  Peter Blanker Gesteld op 7-12-2014 om 10:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • zelf gebeld met Nefit, tip is 5' spanningsloos maken (van de muurplaat afhalen) en hopen dat het daarmee verholpen is. Maar gezien de ouderdom is het waarschijnlijker dat het gewoon einde levensduur is.... Geantwoord op 17-12-2014 om 08:34

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Werkt de nefit moduline III thermostaat bij een intergas kompakt hr ketel? Gesteld op 28-2-2014 om 21:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • nefit ecomline Moduline III, kofferteken in scherm (vakantiestand) krijg ik niet meet weg, geprobeerd met reset maar helpt niet? Gesteld op 23-3-2013 om 10:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nefit Moduline III bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nefit Moduline III in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info