• De ronde knop op de thermostaat reageert niet wanneer er mee draait. De tijd en de temperatuur kan nu niet worden aangepast.

    Gesteld op 11-9-2019 om 19:02 in forum Nefit Moduline 300 Misbruik melden
    • Gewoon eventjes wachten, vaak helpt dat of je doet het klepje even open. Dan draai je aan de knop. Bij mij komt dat ook voor en bovenstaand functioneert altijd. Nadien kun je dan jouw kamertepemratuur weer wijzigen.

      Of je bedoeld dat de knop helemaal niet meer reageert, ook niet als je het klepje open doet. Dan heb je een groter probleem. Dan is je thermostaat defect. Dat heb je vergeten te melden dus ik gok nu. Geantwoord op 12-9-2019 om 05:53

      Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info