• Als ik de temperatuur wil verzetten gaat het van 10naar 17 en weer terug naar 6 of een ander getal wat is er aan de hand.

  Gesteld op 25-10-2017 om 09:56 in forum Nefit Moduline 300 Misbruik melden
  • Probeer eerst eens met (gebruik van de handleiding) de fabrieksinstellingen terug te zetten.
   Daarna uw programma weer even opnieuw instellen en gewenste temperatuur niveaus.
   Ik verwacht namelijk 2 mogelijkheden: de voor ingestelde temperaturen zijn ontregeld, of de draaiknop potmeter defect.
   Ik hoop voor u het eerste geval Geantwoord op 30-10-2017 om 21:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem. Door de draaiknop gelijktijdig in te duwen en te draaien lukt het wel om de gewenste temp. in te stellen. Geantwoord op 6-1-2018 om 19:49

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info