Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
7163 7600 – 05/2004 NL(NL)
Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt
Gebruikers- en service-instructie
Kamerthermostaat
ModuLine 100
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De draaiknop doet raar.
  Als ik van 18 graden naar 21 graden zetten gaat hij direct naar lagere temperatuur 19 graden. Merk type Moduline 100 Nefit.
  En telkens verschillende andere temperatuur. Mijn e-mail adres is bebower@gmail.com
  Ik heb ook aan Lefier daarover gemeld vorige jaar. Maar niets aan de hand zegt de Energiewacht, en volgens mij begrijpt hij niet. Gesteld op 11-2-2019 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe vervang ik de batterij inde thermostaat Moduline 100 NL EV 18310 Gesteld op 4-2-2019 om 10:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar plaats ik een baterij als de display het niet meer aangeeft Gesteld op 27-1-2019 om 14:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • s morgens zet ik thermostaat op 21.5 graden, hij loopt op tot 22 soms 22,5 graden en daarna worden de radiatoren echt koud en dus ook in huis is niet aangenaam meer,
  wat moet ik doen om het aangenaam warm te hebben? Gesteld op 27-11-2018 om 12:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nefit Moduline 100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nefit Moduline 100 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info