• SD11XT1F: Plots is er een geluidssignaal bij het einde van het wasprogramma en (naar ik vermoed) nog eens bij het einde van het drogen. Dit is vervelend, want wij zetten de machine na 22:00 op en zijn dus al gaan slapen tegen het einde. Nu worden wij gewekt door het signaal. Ik kan geen gebruikshandleiding vinden op www en weet dus niet hoe dit signaal af te zetten, noch hoe ik het zou geactiveerd hebben. Johan Pevernagie, 1500 Halle

    Gesteld op 29-11-2015 om 10:45 in forum Neff Vaatwasser Misbruik melden
    • 'k Heb in de kast de handleiding teruggevonden. Het was dus een duidelijk geval van RTFM. Opgelost, geluidsignaal afgezet. Geantwoord op 29-11-2015 om 11:03

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info