• Ik heb een Neff SD6P1F vaatwasser
  Als ik deze start,probeert de machine op te starten pomp te draaien maar gaat niet echt opstarten.
  Als ik hem voor de 2e keer op start en na 10 seconden de deur open en dicht doe gaat de machine echt aanspringen !
  Enig idee waar ik de fout kan vinden ?

  Gesteld op 6-11-2014 om 13:47 in forum Neff Vaatwasser Misbruik melden
  • Ook ik heb hezelfde probleem !! Vaatwasser al een keer helemaal uitgebouwd en schoongemaakt. Heeft niet geholpen. Doet het allen als ik de machine start, na 10 seconden de deur open en weer toe sluit. Geantwoord op 26-1-2015 om 18:51

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info