• De Teasi one callibreren hoe gaat dat precies ? ik blijf op het scherm tippen en het kruisje gaat maar rond dit gaat al minuten door en stop maar niet hoe lang moet je blijven door gaan ??
  Alvast bedankt voor de oplossing.
  FB

  Gesteld op 14-7-2014 om 10:59 in forum Software Navigatie Misbruik melden
  • Het scherm callibreren: blijf op de verspringende kruisjes nogal stevig drukken. na enkel rondjes in de 4 hoeken komt het kruisje terug in het midden. Druk OK.

   Ik kan in Instellingen, Kaarten, Voorkeuren , auto zoom, oriëntatie naar kaart of noorden niet
   vinden. Ook het kompas doet het niet. pweytjens@telenet.be . Geantwoord op 28-4-2015 om 21:51

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info