Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik internet krijgen in Duitsland Ik heb een Sun Cupid NUU M2 Gesteld op 15-7-2019 om 15:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een tele2 simkaart, maar ik kan geen internet verbinding maken op mijn NUU mobile 3M. Weet iemand hoe ik dit kan instellen. Heb tele2 ook geprobeerd te bellen, maar die gaf aan dat het misschien niet de juiste frequentie heeft. Kan dit kloppen? Gesteld op 1-3-2019 om 16:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb gekocht Nuu a1 teleurstelling. geen duidelijke beschrijving
  een velletje met sumiere tekst en onduidelijk te kleine letters
  ik wil gewoon een duidelijk beschrijving (van de toetsen,sms enz.) Gesteld op 18-1-2017 om 13:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: NUU Mobile Smartphone

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info