• Ik heb een mpman csu226 als geschenk gekregen en wil er vooral cd's op afspelen. Ik kan echter geen knop vinden om het deksel van de cd-speler te openen en manueel openen gaat ook niet. Wanneer ik hem op cd-speler zet maakt het instrument een knarsend lawaai, wat ik niet normaal vind.
    Ik verblijf in Wallonië en het is mij niet mogelijk om een Vlaamse post op de radio te selecteren! Zelfs Klara lukt niet.
    Wat moet ik doen en waar kan ik terecht om dit op te lossen?

    Gesteld op 3-3-2019 om 10:42 in forum Mpman MP3 speler Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info