Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
NL
Voor Modelnr..
MID77C
Gebruikershandleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • er staan 3 nummers op de router welke moet ik dan hebben Mac nummer /S/N nummer of ean nummer ...Mijn naaam staat op tablet alleen heb ik authentication problem?maak niet uit wat voor nummer ik ook invoer??wat is er aan de hand???? Gesteld op 25-5-2014 om 10:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • onder welke noemer(waar)???? moet ik dit intypen..want ik snap er niet veel van ik heb nooit een tablet gehad vergeef mijn onwetend heid. Gesteld op 18-5-2014 om 20:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • je gaat naar instellingen op je apparaat die klik je aan daar staat rechtsboven in
   netwerk toevoegen je moet dan je nummer invullen die staat onder je router en je provider tele 2 ik hoop je hier mee geholpen te hebben verder gaat mijn kennis ook niet veel sucses en geduld moet je hebben afz tini den besten Geantwoord op 20-5-2014 om 20:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb thuis tele 2 tv en draadloos internet...hoe krijg ik dan internet op mijn tablet??? Gesteld op 16-5-2014 om 21:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik heb dus ook draadloos en daar staat een code op de router die moet je invullen op je tablet zo krijg je internet ik hoop dat je er wat aan hebt Geantwoord op 17-5-2014 om 16:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mpman MID77C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mpman MID77C in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 14,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info